Raport ESPI 4/2022

Data: 4 luty 2022

Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 4 listopada 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana Wojciecha Ryguła – Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie MAR 19 ust 3

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu