Raport ESPI 4/2021

Data: 17 lutego 2021

Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od spółki FTI Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu DITIX S.A. panem Bogdanem Dzimira.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Załącznik:

 Zawiadomienie FTI Capital

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu