Raport ESPI 37/2020

Data: 27 października 2020r.

Tytuł: Rozpoczęcie prac nad pierwszą grą przez spółkę zależną Ditix Games Sp. z o.o.

 

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym rozpoczęła pracę nad pierwszą grą o roboczym tytule: „Doctor Germ”.
Gra „Doctor Germ” jest grą zręcznościową, z szybką rozgrywką i atrakcyjną grafiką, skierowaną do szerokiego grona odbiorców. Gra przygotowywana jest na platformy mobilne: Android, iOS.
Spółka zakłada, ze pierwsze testy nad grą będą prowadzone w listopadzie 2020 r. Po wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji i dodatkowych udoskonaleń zostanie zaplanowany termin soft launch, który pozwoli na dalszą optymalizację i weryfikację warunków dla osiągania kluczowych parametrów gry. Spółka zamierza skierować grę do dystrybucji w terminie 2-3 miesięcy.
Spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. to podmiot w 100% zależny od spółki DITIX S.A., którego działalność związana jest z produkcją oraz wydawaniem gier i jest częścią realizacji strategii rozwoju spółki DITIX S.A. opisanej w załączniku do raportu ESPI nr 31/2020 z dnia 30 września 2020 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu