Raport ESPI 32/2022

Data: 20 października 2022

Tytuł: Gra mobilna „Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź” DITIX S.A.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent”, informuje, iż spółka zależna Ditix Games sp. z o. o. _”Ditix Games”_, wypowiedziała umowę firmie DreamStorm Studios Piotr Penar z siedzibą w Gliwicach _”DreamStorm Studios”_ na realizację gry mobilnej „Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź” z uwagi na niewywiązywanie się zleceniobiorcy z postanowień umowy. Po upływie okresu wypowiedzenia z dniem 30 listopada 2022 r. oraz przekazaniu kodów źródłowych i dokumentacji projektu spółka Ditix Games zamierza podjąć działania zmierzające do rozpoczęcia współpracy z nowym zespołem developerskim, wznowienia prac nad grą i ponownego wydania uaktualnionej wersji gry w 2023 roku. Z tytułu wynagrodzenia została dotychczas przekazana przez Ditix Games na konto DreamStorm Studios kwota 504 300 zł brutto. Pozostała płatność w kwocie równej 104 550 zł brutto nie została zrealizowana z powodu nie dokończenia prac nad grą i braku realizacji poprawek wskazanych przez zleceniodawcę.

Spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. to podmiot w 100% zależny od spółki DITIX S.A., którego działalność związana jest z produkcją oraz wydawaniem gier.

Emitent informował o postępie realizacji gry w raportach bieżących: ESPI nr 11/2021 z dnia 7 kwietnia 2021, ESPI nr 16/2021 z dnia 17 maja 2021 r., ESPI nr 23/2021 z dnia 16 lipca 2021 r., ESPI nr 24/2021 z dnia 8 października 2021 r., ESPI nr 28/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku, ESPI nr 31/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., ESPI nr 5/2022 z dnia 15 luty 2022 r. , ESPI nr 13/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku, ESPI nr 21/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku, ESPI nr 24/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, ESPI nr 29/2022 z dnia 5 września 2022 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu