Raport ESPI 15/2021

Data: 13 maja 2021

Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DITIX S.A. w dniu 12 maja 2021 roku.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 maja 2021 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Pan Bogdan Dzimira
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.293.333
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.293.333
Udział głosów na tym WZA: 27,91%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 8,09%

2.Pan Wojciech Ryguła
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 973.333
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 973.333
Udział głosów na tym WZA: 21,01%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,09%

3.FTI Capital Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 833.333
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 833.333
Udział głosów na tym WZA: 17,98%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,21%

4.Pan Grzegorz Górski
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 778.300
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 778.300
Udział głosów na tym WZA: 16,80%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,87%

5.Pani Górska Natalia
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 650.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 650.000
Udział głosów na tym WZA: 14,03%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,07%

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu