Raport ESPI 1/2021

Data: 11 styczeń 2021

Tytuł: Rozpoczęcie prac nad grą „Leon: The Debt Collector ” przez spółkę zależną Ditix Games Sp. z o.o.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z rozpoczęciem pracy nad grą o roboczym tytule „Leon: The Debt Collector”, spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym podpisała z galerią sztuki komiksu Artkomiks.pl spółka z o.o. umowę na opracowanie projektów graficznych, z przeznaczeniem do produkcji gry i przeniesieniem praw autorskich, które zostaną wykonane przez kultowego rysownika, a następnie wykorzystane w grze komputerowej.
„Leon: The Debt Collector ” będzie grą komiksową, udostępnianą na platformy mobilne: Android, iOS. Zarząd spółki zakłada, że w terminie do 6 miesięcy gra będzie mogła być skierowana do testów wewnętrznych, a następnie promowana i dystrybuowana.
Gra „Doctor Germ”, o której Zarząd Spółki informował w dniu 27 października 2020 r. rb nr 37/2020 oraz gra „Quick Fishing”, o której Zarząd informował w dniu 25 listopada 2020 roku rb nr 40/2020, nad którymi trwają prace, znajdują się obecnie w fazie udoskonaleń m.in. grafiki i optymalizacji gry.
Spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. to podmiot w 100% zależny od spółki DITIX S.A., którego działalność związana jest z produkcją oraz wydawaniem gier i jest częścią realizacji strategii rozwoju spółki DITIX S.A. opisanej w załączniku do rb nr 31/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu