Raport ESPI 2/2023

Data: 8 marca 2023

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie DITIX S.A.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Ryszarda Wasilewskiego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Treść wymienionego zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załącznik:

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=206031&title=Zawiadomienie+w+trybie+art.+69+Ustawy+o+ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu