Raport ESPI 40/2020

Data: 25 listopada 2020r.

Tytuł: Rozpoczęcie prac nad grą „Quick Fishing” przez spółkę zależną Ditix Games Sp. z o.o.

 

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym rozpoczęła pracę nad grą o roboczym tytule: „Quick Fishing”.
Gra „Quick Fishing” będzie grą zręcznościową z gatunku casual. Gra będzie udostępniana na platformy mobilne: Android, iOS.
Spółka zależna zakłada, że w pierwszej kolejności przygotowywane będą graficzne assety i interfejs użytkownika. Spółka zamierza przeprowadzić soft lunch gry w ciągu 2-3 miesięcy od zlecenia jej produkcji. Po tym terminie gra będzie mogła być promowana i skierowana do dystrybucji cyfrowej.
Gra „Doctor Germ”, o której Zarząd Spółki informował w dniu 27 października 2020 r. _rb 37/2020_ nad którą trwają prace, znajduje się obecnie w fazie testów wewnętrznych i udoskonalane są m.in interfejs, grafika i optymalizacja gry.
Spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. to podmiot w 100% zależny od spółki DITIX S.A., którego działalność związana jest z produkcją oraz wydawaniem gier i jest częścią realizacji strategii rozwoju spółki DITIX S.A. opisanej w załączniku do raportu ESPI nr 31/2020 z dnia 30 września 2020 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu