Raport ESPI 36/2020

Data: 14 października 2020r.

Tytuł: Rejestracja spółki zależnej DITIX GAMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez KRS spółki zależnej DITIX GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy DITIX GAMES Sp. z o.o. wynosi 5.000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy. DITIX S.A. jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów.
Głównym przedmiotem działalności DITIX GAMES Sp. z o.o. jest tworzenie koncepcji, produkcja lub zlecanie produkcji oraz wydawanie gier komputerowych _mobilnych_.
Spółka zakłada finansowanie spółki gamingowej z pozyskanych środków z emisji akcji serii E _rb EBI nr 19/2020_ w formie pożyczki lub podwyższenia kapitału na jej rozwój i działalność operacyjną.
Założenie i rejestracja spółki Ditix Games Sp. z o.o. jest częścią realizacji strategii rozwoju spółki DITIX S.A. opisanej w załączniku do raportu ESPI nr 31/2020 z dnia 30 września 2020 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu