Raport ESPI 8/2022

Data: 9 marca 2022

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 9 marca 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Dariusza Marciniaka. Treść wymienionego zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie DM art 69

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu