Raport ESPI 21/2021

Data: 30 czerwca 2021

Tytuł: Sprzedaż akcji własnych Emitenta.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 12/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. dokonał sprzedaży 275.349 sztuk akcji własnych po średniej cenie 0,30 zł za jedną akcje. Po ww. transakcji Emitenta nie posiada akcji własnych. Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wyniosła 0,2278 zł.

Sprzedaż akcji własnych

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła  – Wiceprezes Zarządu