EBI 2019

Raport okresowy za IV kw. 2019 r.

Data: 12 lutego 2020 Numer: EBI 04/2020 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za IV kw. 2019 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za IV kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5...

Raport EBI 19/2019

Data: 23 grudnia 2019 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem w przedmiocie badania sprawozdania finansowego za 2019 rok Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2019, umowa zawarta w dniu 17 maja 2019...

Raport EBI 18/2019

Data: 23 grudnia 2019 Tytuł: Informacja uzupełniająca dotycząca członków Rady Nadzorczej Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu do raportu EBI nr 17/2019, przekazuje w załączeniu życiorys członka Rady Nadzorczej - pana Michała Bieńkowskiego....

Raport EBI 10/2019

Data: 28 czerwiec 2019 Tytuł: Zmiany w składzie RN Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej p.Tomasza Jandułę oraz p.Mateusza Jandułę...

Raport EBI 17/2019

Data: 16 grudnia 2019 Tytuł: Powołanie członka Rady Nadzorczej Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym tj. 16 grudnia 2019 r. na podstawie §12 ust.3 statutu Spółki wyraziła zgodę na uzupełnienie składu Rady...

Raport EBI 16/2019

Data: 9 grudnia 2019 Tytuł: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9 grudnia 2019 r., Pan Ryszard Wasilewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze względów...

Raport EBI 14/2019

Data: 14 sierpień 2019 Tytuł: Zmiany w składzie Zarządu Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2019 r. uchwałami Rady Nadzorczej odwołano p. Łukasza Wasilewskiego z funkcji prezesa zarządu, powołując na to stanowisko p....

Raport EBI 12/2019

Data: 12 lipiec 2019 Tytuł: Informacja uzupełniająca dotycząca członków Rady Nadzorczej Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu do raportu EBI nr 10/2019, przekazuje w załączeniu życiorysy członków Rady Nadzorczej - pani Anety Kowalskiej oraz...

Raport EBI 11/2019

Data: 06 lipiec 2019 Tytuł: Powołanie członka zarządu Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż z dniem 5 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu pana Bogdana Dzimirę na wspólną kadencję, która wygasa z dniem odbycia...

Raport okresowy za III kw. 2019 r.

Data: 14 listopada 2019 Numer: EBI 15/2019 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za III kw. 2019 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za III kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5...

Raport EBI 03/2019

Data: 14 sierpnia 2019 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2019 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1...

Raport EBI 10/2019

Data: 28 czerwiec 2019 Tytuł: Zmiany w składzie RN Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej p.Tomasza Jandułę oraz p.Mateusza Jandułę...

Raport EBI 09/2019

Data: 28 czerwiec 2019 Tytuł: ZWZ - podjęte uchwały: zysk na kapitał zapasowy, zmiany w RN Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca...

Raport EBI 08/2019

Data: 7 czerwiec 2019 Tytuł: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. Zarząd FTI Profit S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 r. otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad...

Raport EBI 07/2019

Data: 31 maja 2019 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r.

Data: 31 maja 2019 Numer: EBI 06/2019 Tytuł: Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania rocznego za 2018 rok, które z przyczyn...

Raport roczny za 2018 r.

Data: 30 maja 2019 Numer: EBI 05/2019 Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2018 rok. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2018 rok. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do...

Raport EBI 04/2019

Data: 17 maja 2019 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem. Zarząd spółki FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 17 maja 2019 roku podpisana została umowa z Kancelarią Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk, wpisaną na listę podmiotów...

Raport okresowy za II kw. 2019 r.

Data: 14 sierpnia 2019 Numer: EBI 13/2019 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2019 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5...

Raport okresowy za I kw. 2019 r.

Data: 14 maja 2019 Numer: EBI 03/2019 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kw. 2019 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1...

Raport okresowy za IV kw. 2018 r.

Data: 14 lutego 2019 Numer: EBI 02/2019 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za IV kw. 2018 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za IV kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5...

Raport EBI 01/2019

Data: 25 stycznia 2019 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku: Raport kwartalny za IV kw. 2018 roku: 14 lutego 2019...