ESPI 2018

Raport ESPI 20/2018

Data: 7 grudnia 2018 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem...

Raport ESPI 19/2018

Data: 30 listopada 2018 Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych. Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem...

Raport ESPI 18/2018

Data: 23 listopada 2018 Tytuł: Przyjęcie przez Zarząd Regulaminu Skupu Akcji Własnych Spółki. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały...

Raport ESPI 17/2018

Data: 23 listopada 2018 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 listopada 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od spółki MINOS S.A....

Raport ESPI 16/2018

Data: 14 listopada 2018 Tytuł: Umowa na zakup pakietu wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 29 października 2018 roku, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup...

Raport ESPI 15/2018

Data: 12 listopada 2018 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ FTI PROFIT S.A. w dniu 5 listopada 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w...

Raport ESPI 14/2018

Data: 05 listopada 2018 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 listopada 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło...

Raport ESPI 13/2018

Data: 29 października 2018 Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze...

Raport ESPI 12/2018

Data: 11 października 2018 Tytuł: Umowa nabycia pakietu wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 8 października 2018 r., w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup pakietu...

Raport ESPI 11/2018

Data: 9 października 2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego...

Raport ESPI 10/2018

Data: 9 października 2018 Tytuł: Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, działającego na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych (dalej także...

Raport ESPI 09/2018

Data: 8 października 2018 Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup wierzytelności o charakterze finansowym (zaległe opłaty za rachunki...

Raport ESPI 08/2018

Data: 29 czerwca 2018 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA FTI PROFIT S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w...

Raport ESPI 07/2018

Data: 7 czerwca 2018 Tytuł: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. Zarząd FTI Profit S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną...

Raport ESPI 06/2018

Data: 1 czerwca 2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego...

Raport ESPI 05/2018

Data: 27 kwietnia 2018 Tytuł: Umowa nabycia pakietu wierzytelności FTI PROFIT S.A. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup...

Raport ESPI 04/2018

Data: 16 kwietnia 2018 Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup pakietu wierzytelności o charakterze finansowym (kredyty i pożyczki) o...

Raport ESPI 03/2018

Data: 26 marca 2018 Tytuł: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji FTI Profit S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 26 marca 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w...

Raport ESPI 02/2018

Data: 22 marca 2018 Tytuł: Umowa nabycia portfela wierzytelności. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 22 marca 2018 roku zawarł umowę, na podstawie której Emitent nabył od spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. portfel...

Raport ESPI 01/2018

Data: 19 marca 2018 Tytuł: Przyznanie dostępu do systemu ESPI. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie par. 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że w dniu 19 marca 2018 r....