Raport ESPI 04/2018

Data: 16 kwietnia 2018

Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup pakietu wierzytelności o charakterze finansowym (kredyty i pożyczki) o łącznej wartości nominalnej wraz z odsetkami ustawowymi wynoszącej 8,1 mln złotych w liczbie 289 sztuk.
Nabycie pakietu wierzytelności zostanie sfinansowane ze środków własnych Emitenta, a zawarcie umowy nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r. Szacowany czas windykacji wierzytelności z niniejszego portfela Zarząd Emitenta określa na około 5 lat.
Wygranie przetargu na sprzedaż wierzytelności stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności masowych o charakterze finansowym.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu