Raport ESPI 08/2018

Data: 29 czerwca 2018

Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA FTI PROFIT S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Tomasz Janduła
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 2.500.001
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.500.001
Udział głosów na tym WZA: 19,94%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 16.67%

2.Dariusz Marciniak
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 2.499.999
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.499.999
Udział głosów na tym WZA: 19,94%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 16,67%

3.Minos S.A.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.415.001
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.415.001
Udział głosów na tym WZA: 11,28%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,43%

4.Wojciech Ryguła
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.666.666
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.666.666
Udział głosów na tym WZA: 13,29%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 11,11%

5.Bogdan Dzimira
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.546.666
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.546.666
Udział głosów na tym WZA: 12,33%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 10,31%

6.Grzegorz Górski
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 891.768
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 891.768
Udział głosów na tym WZA: 7,11%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,95%

7.Natalia Górska
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 650.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 650.000
Udział głosów na tym WZA: 5,18%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,33%

8.Ryszard Wasilewski
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 833.333
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 833.333
Udział głosów na tym WZA: 6,65%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,56%

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu