Raport ESPI 15/2018

Data: 12 listopada 2018

Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ FTI PROFIT S.A. w dniu 5 listopada 2018 roku.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 listopada 2018 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Minos S.A.

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.450.812
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.450.812
Udział głosów na tym WZA: 29,74%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,67%

2.Pan Wojciech Ryguła

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.649.333
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.649.333
Udział głosów na tym WZA: 33,81%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 11,00%

3.Pan Grzegorz Górski

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 869.684
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 869.684
Udział głosów na tym WZA: 17,83%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,80%

4. Ryszard Wasilewski

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 833.333
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 833.333
Udział głosów na tym WZA: 17,08%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,56%

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu