Raport ESPI 20/2018

Data: 7 grudnia 2018

Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2017 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.

Liczba zakupionych akcji własnych Spółki na rynku NewConnect:

– w dniu 3 grudnia 2018 roku 24.750 sztuk po średniej cenie nabycia 1,07 złotych za 1 akcję.

Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych od rozpoczęcia skupu wynosi 52.577 sztuk, co stanowi 0,35 % w kapitale zakładowym oraz 0,35 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Zarząd Spółki informuje, iż z uwagi na zawieszenie obrotem akcjami Spółki uchwałą nr 1215/2018 Zarządu GPW S.A. w Warszawie z dnia 4 grudnia 2018 roku w związku z żądaniem KNF, Zarząd Spółki nie realizuje skupu akcji własnych. Po okresie zawieszenia, skup akcji zostanie wznowiony.

W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd Spółki w dniu 5 grudnia 2018 r., zwrócił się do Urzędu KNF z zapytaniem o przyczynę zawieszenia notowań oraz informację kiedy obrót akcjami Spółki zostanie wznowiony i oczekuje na odpowiedź w powyższej sprawie.

Podstawa prawna:

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu