Raport ESPI 17/2018

Data: 23 listopada 2018

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 listopada 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od spółki MINOS S.A.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załącznik:

Zawiadomienie Minos S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu