Raport ESPI 14/2018

Data: 05 listopada 2018

Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 listopada 2018 roku.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 5 listopada 2018 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad.

Do uchwał nr 2, 3 i 4 zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad NWZ przez akcjonariusza Roberta Kowalewskiego reprezentującego 75.000 głosów. Jednocześnie ww. akcjonariusz wystąpił z żądaniem do Zarządu Spółki o przesłanie w terminie 14 dni informacji dotyczącej ujawnienia akcjonariusza wnioskującego o zwołanie dzisiejszego NWZ.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załącznik:

Uchwały NWZ FTI Profit S.A. z dnia 5-go listopada 2018

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu