Raport ESPI 13/2018

Data: 29 października 2018

Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze finansowym wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 13,9 mln złotych w liczbie 320 sztuk.

Nabycie pakietu wierzytelności zostanie sfinansowane ze środków własnych Emitenta. Zawarcie przedmiotowej umowy cesji wierzytelności nastąpi do dnia 16 listopada 2018 r. Szacowany czas windykacji wierzytelności z niniejszego portfela Zarząd Emitenta określa na około 5 lat.

Wygranie przetargu na sprzedaż wierzytelności pieniężnych stanowi kontynuację realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności masowych o charakterze finansowym.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu