Raport ESPI 01/2018

Data: 19 marca 2018

Tytuł: Przyznanie dostępu do systemu ESPI.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie par. 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że w dniu 19 marca 2018 r. otrzymał dostęp do systemu ESPI w trybie Emitent ASO. W związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu