Raport ESPI 12/2018

Data: 11 października 2018

Tytuł: Umowa nabycia pakietu wierzytelności.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 8 października 2018 r., w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup pakietu wierzytelności o charakterze finansowym (zaległe opłaty za rachunki oraz karty płatnicze) o łącznej wartości wynoszącej 416 tys. złotych w stosunku do 6.880 dłużników.

Warunki umowy nabycia pakietu wierzytelności pieniężnych o charakterze masowym są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności. Szacowany czas windykacji wierzytelności z niniejszego pakietu Zarząd określa do 1 roku. Nabycie pakietu wierzytelności zostało sfinansowane ze środków własnych i stanowi element strategii realizowanej przez Emitenta.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu