Raport ESPI 09/2018

Data: 8 października 2018

Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup wierzytelności o charakterze finansowym (zaległe opłaty za rachunki oraz karty płatnicze) o łącznej wartości wynoszącej 416 tys. złotych w stosunku do 6.880 dłużników.
Nabycie pakietu wierzytelności zostanie sfinansowane ze środków własnych Emitenta do dnia 20 października 2018 r. Szacowany czas windykacji wierzytelności z niniejszego portfela Zarząd określa do 1 roku.
Wygranie przetargu na sprzedaż wierzytelności stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności masowych o charakterze finansowym.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu