Raport ESPI 05/2018

Data: 27 kwietnia 2018

Tytuł: Umowa nabycia pakietu wierzytelności FTI PROFIT S.A.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup pakietu wierzytelności o charakterze finansowym (kredyty i pożyczki) o łącznej wartości nominalnej wraz z odsetkami ustawowymi wynoszącej 8,1 mln złotych w liczbie 289 sztuk.
Warunki umowy nabycia pakietu wierzytelności pieniężnych o charakterze masowym są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności. Szacowany czas windykacji wierzytelności z niniejszego pakietu Zarząd określa do 5 lat. Nabycie pakietu wierzytelności zostało sfinansowane ze środków własnych i stanowi element strategii realizowanej przez Emitenta.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu