Raport ESPI 02/2018

Data: 22 marca 2018

Tytuł: Umowa nabycia portfela wierzytelności.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 22 marca 2018 roku zawarł umowę, na podstawie której Emitent nabył od spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. portfel wierzytelności zasądzonych prawomocnymi nakazami zapłaty z klauzulami wykonalności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,2 mln złotych w liczbie 3.581 sztuk. Zawarcie umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności masowych. Warunki umowy nabycia portfela wierzytelności są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności. Szacowany czas windykacji wierzytelności z niniejszego portfela Zarząd określa do 4 lat. Nabycie portfela wierzytelności zostało sfinansowane ze środków własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu