EBI 2018

Raport EBI 22/2018

Data: 27 listopada 2018 Tytuł: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą. Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, iż w dniu 27 listopada 2018 roku zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Minos S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa wchodzi w życie z dniem...

Raport EBI 21/2018

Data: 27 listopada 2018 Tytuł: Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą. Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2018 roku wypowiedział umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez spółkę allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie....

Raport EBI 20/2018

Data: 19 listopada 2018 Tytuł: Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 §6 KSH podczas NWZ w dniu 5 listopada 2018 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje niniejszym odpowiedź na pytanie zadane przez akcjonariusza podczas...

Raport okresowy za III kw. 2018 r.

Data: 14 listopada 2018 Numer: EBI 19/2018 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za III kw. 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za III kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna:...

Raport EBI 18/2018

Data: 5 listopada 2018 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 listopada 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło...

Raport EBI 17/2018

Data: 09 października 2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ FTI PROFIT S.A. na 5 listopada 2018 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego...

Raport EBI 16/2018

Data: 09 października 2018 Tytuł: Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ FTI Profit Spółka Akcyjna Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, działającego na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek...

Raport okresowy za II kw. 2018 r.

Data: 14 sierpnia 2018 Numer: EBI 15/2018 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2018 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5...

Raport EBI 13/2018

Data: 29 czerwca 2018 Tytuł: Informacja dotycząca członków Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu do raportu EBI nr 12/2018, przekazuje w załączeniu życiorys członka Rady Nadzorczej - pani Agnieszki...

Raport EBI 14/2018

Data: 29 czerwca 2018 Tytuł: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu FTI PROFIT S.A. na wspólną trzyletnią kadencję...

Raport EBI 11/2018

Data: 28 czerwca 2018 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Raport EBI 12/2018

Data: 28 czerwca 2018 Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej: 1) Tomasza...

Raport EBI 10/2018

Data: 13 czerwca 2018 Tytuł: Powołanie członka Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 13 czerwca 2018 r. na podstawie §12 ust. 3 Statutu Spółki wyraziła zgodę na uzupełnienie w drodze...

Raport EBI 9/2018

Data: 7 czerwca 2018 Tytuł: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. Zarząd FTI Profit S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną...

Raport EBI 8/2018

Data: 1 czerwca 2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego...

Raport okresowy za I kw. 2018 r.

Data: 20 kwietnia 2018 Numer: EBI 07/2018 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kw. 2018 roku. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1...

Raport EBI 6/2018

Data: 18 kwietnia 2018 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu za I kw. 2018 r Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 r, który zgodnie z treścią raportu EBI nr 3/2018 z dnia 10.04.2018...

Raport EBI 5/2018

Data: 16 kwietnia 2018 Tytuł: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej FTI Profit Spółka Akcyjna. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd powziął informację, iż z dniem 13 kwietnia 2018 roku Pan Dariusz...

Raport roczny za 2017 r.

Data: 13 kwietnia 2018 Numer: EBI 04/2018 Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2017 rok. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego za...

Raport EBI 3/2018

Data: 10 kwietnia 2018 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku: Raport kwartalny za I kw. 2018 roku: 11 maja 2018 r....

Raport EBI 2/2018

Data: 10 kwietnia 2018 Tytuł: Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z...

Raport EBI 1/2018

Data: 19 marca 2018 Tytuł: Uzyskanie dostępu do systemu EBI Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy...