ESPI 2022

Raport ESPI 35/2022

Data: 17 listopada 2022 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A. Ditix S.A. informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia...

Raport ESPI 34/2022

Data: 2 grudnia 2022 Tytuł: Gra mobilna "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", w nawiązaniu do raportu ESPI 32/2022, na podstawie informacji uzyskanej od spółki zależnej Ditix Games sp. z o. o. _"Ditix Games"_,...

Raport ESPI 33/2022

Data: 17 listopada 2022 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A. Ditix S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego...

Raport ESPI 32/2022

Data: 20 października 2022 Tytuł: Gra mobilna "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", informuje, iż spółka zależna Ditix Games sp. z o. o. _"Ditix Games"_, wypowiedziała umowę firmie DreamStorm Studios Piotr Penar...

Raport ESPI 31/2022

Data: 6 października 2022 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A. Ditix S.A. informuje, że w dniu 6 października 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego...

Raport ESPI 30/2022

Data: 5 września 2022 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A. Ditix S.A. informuje, że w dniu 6 września 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia...

Raport ESPI 29/2022

Data: 5 września 2022 Tytuł: Wydanie gry mobilnej "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" na platformie App Store DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", informuje, iż spółka zależna Ditix Games sp. z o. o. powzięła informację od Wykonawcy "DreamStorm...

Raport ESPI 28/2022

Data: 9 sierpnia 2022 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Grzegorza...

Raport ESPI 27/2022

Data: 4 sierpnia 2022 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bogdana...

Raport ESPI 26/2022

Data: 12 lipca 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od...

Raport ESPI 25/2022

Data: 30 czerwca 2022 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DITIX S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym...

Raport ESPI 24/2022

Data: 30 czerwca 2022 Tytuł: Wydanie gry mobilnej "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" na platformie Google Play DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", informuje, iż spółka zależna Ditix Games sp. z o. o. powzięła informację od Wykonawcy "DreamStorm...

Raport ESPI 23/2022

Data: 22 czerwca 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A.  Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wojciecha Ryguły -...

Raport ESPI 22/2022

Data: 14 czerwca 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze DITIX S.A. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wojciecha Rygułę -...

Raport ESPI 21/2022

Data: 14 czerwca 2022 Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry "Kajko i Kokosz Buduj i Rządź" DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", informuje, iż spółka zależna Ditix Games sp. z o. o. powzięła informację od Wykonawcy...

Raport ESPI 20/2022

Data: 6 czerwca 2022 Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podwyższył kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 2400 nowych...

Raport ESPI 19/2022

Data: 3 czerwca 2022 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Raport ESPI 18/2022

Data: 27 maja 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana Dzimiry - Prezesa Zarządu. Treść...

Raport ESPI 17/2022

Data: 25 maja 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana Dzimiry - Prezesa Zarządu. Treść...

Raport ESPI 16/2022

Data: 24 maja 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wojciecha Rygułę - Wiceprezesa Zarządu....

Raport ESPI 15/2022

Data: 24 maja 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana Dzimiry - Prezesa Zarządu. Treść...

Raport ESPI 14/2022

Data: 23 maja 2022 Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r....

Raport ESPI 13/2022

Data: 01 kwietnia 2022 Tytuł: Udostępnienie gry "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" w formule wczesnego dostępu (early access). Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. powzięła w dniu dzisiejszym informacje...

Raport ESPI 12/2022

Data: 30 marca 2022 Tytuł: Zmiana terminu udostępnienia gry "Kajko i Kokosz: Buduj i Rządź" w formule wczesnego dostępu (early acceess). Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o., powzięła informację od...

Raport ESPI 11/2022

Data: 24 marca 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24 marca 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana...

Raport ESPI 10/2022

Data: 23 marca 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 marca 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1...

Raport ESPI 9/2022

Data: 14 marca 2022 Tytuł: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podwyższył kapitał zakładowy spółki Ditix Games sp. z o.o. w drodze objęcia 2030 nowych...

Raport ESPI 8/2022

Data: 9 marca 2022 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 9 marca 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Dariusza Marciniaka. Treść...

Raport ESPI 7/2022

Data: 7 marca 2022 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 marca 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bogdana Dzimiry - prezesa...

Raport ESPI 6/2022

Data: 3 marca 2022 Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej produkcji gry " Kajko i Kokosz Buduj i Rządź " Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent informuje, iż spółka zależna Ditix Games Sp. z o.o. powzięła informację od Wykonawcy "DreamStorm Studio" o...

Raport ESPI 5/2022

Data: 15 luty 2022 Tytuł: Ustalenie terminu early access gry: "Kajko i Kokosz Buduj i Rządź" Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent", informuje, iż spółka zależna Ditix Games Sp. z o. o. powzięła informację od Wykonawcy DreamStorm Studio o planowanym...

Raport ESPI 4/2022

Data: 4 luty 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 4 listopada 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana...

Raport ESPI 3/2022

Data: 4 luty 2022 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 4 lutego 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Bogdana Dzimirę -...

Raport ESPI 2/2022

Data: 31 stycznia 2022 Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z...

Raport ESPI 1/2022

Data: 21 stycznia 2022 Tytuł: Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Ditix Games sp. z o.o. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka zależna Ditix Games sp. z o.o. w dniu dzisiejszym podpisała list intencyjny ze spółką Raisemana sp. z...