EBI 2022

Raport EBI 16/2022

Data: 4 sierpnia 2022 Tytuł: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki DITIX Spółka Akcyjna Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,...

Raport EBI 15/2022

Data: 30 czerwca 2022 Tytuł: Korekta raportu bieżącego EBI nr 14/2022 - uzupełnienie raportu o brakujący załącznik. DITIX Spółka Akcyjna Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,...

Raport EBI 14/2022

Data: 30 czerwca 2022 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku DITIX Spółka Akcyjna Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które...

Raport EBI 13/2022

Data: 15 czerwca 2022 Tytuł: Rezygnacja członka Zarządu Ditix Spółka Akcyjna Zarząd Ditix S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku Pan Wojciech Ryguła złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu (wiceprezesa) ze skutkiem na dzień 15 czerwca 2022 roku. Pan...

Raport EBI 12/2022

Data: 3 czerwca 2022 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Raport EBI 11/2022

Data: 30 maja 2022 Tytuł: Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 3/2022. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, uzupełnia niniejszym raport bieżący EBI nr 3/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. o raport z wykorzystania środków pozyskanych z emisji akcji serii F: „Celem...

Raport EBI 10/2022

Data: 24 maja 2022 Tytuł: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji na okaziciela serii G, niniejszym przekazuje do publicznej...

Raport EBI 9/2022

Data: 23 maja 2022 Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r....

Raport EBI 7/2022

Data: 25 marca 2022 Tytuł: Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą. Zarząd DITIX S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku wypowiedział umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez spółkę allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wypowiedzenie jest...

Raport EBI 5/2022

Data: 16 marca 2022 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok. Dotychczasowy termin 18 marca 2022 roku uległ zmianie. Nowy termin...

Raport EBI 4/2022

Data: 7 marca 2022 Tytuł: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy...

Raport EBI 3/2022

Data: 4 luty 2022 Tytuł: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji na okaziciela serii F, niniejszym przekazuje do publicznej...

Raport EBI 2/2022

Data: 31 stycznia 2022 Tytuł: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z...

Raport EBI 1/2022

Data: 19 stycznia 2022 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku: Raport roczny jednostkowy za 2021 rok: 18 marca 2022 r....

Raport roczny za 2021 r.

Data: 21 marca 2022 Numer EBI: 6/2022 Tytuł: Raport roczny DITIX S.A. za 2021 rok. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny DITIX S.A. za 2021 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3...