EBI 2021

Raport EBI 14/2021

Data: 10 listopada 2021 Tytuł: Informacja dotycząca publikacji raportu za III kw. 2021 roku. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do zapisów art. 58 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu...

Raport EBI 12/2021

Data: 09 sierpnia 2021 Tytuł: Informacja dotycząca publikacji raportu za II kw. 2021 roku. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do zapisów art. 58 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu...

Raport EBI 10/2021

Data: 13 maja 2021 Tytuł: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 maja 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu DITIX S.A. na wspólną trzyletnią kadencję następujące...

Raport EBI 9/2021

Data: 12 maja 2021 Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że ZWZ w dniu 12 maja 2021 roku powołało w skład Rady Nadzorczej na nową kadencją: panią Agnieszkę Bieńkowską, pana Michała...

Raport EBI 8/2021

Data: 12 maja 2021 Tytuł: Informacja dotycząca publikacji raportu za kw. 2021 roku. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do zapisów art. 58 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu...

Raport EBI 7/2021

Data: 12 maja 2021 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2021 roku. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 12 maja...

Raport EBI 6/2021

Data: 15 kwietnia 2021 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 12 maja 2021 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Raport roczny za 2020 r.

Data: 22 marca 2021 Numer: EBI 05/2021 Tytuł: Raport roczny DITIX S.A. za 2020 rok Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny DITIX S.A. za 2020 rok wraz z opinią biegłego. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do...

Raport EBI 4/2021

Data: 18 marca 2021 Tytuł: Informacja dotycząca publikacji raportu rocznego. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do zapisów art. 58 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Raport EBI 3/2021

Data: 9 marca 2021 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem. Zarząd spółki DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Spółka podpisała w dniu dzisiejszym umowę z Kontex sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania...

Raport EBI 2/2021

Data: 17 lutego 2021 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 rok. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu skonsolidowanego za 2020 rok....

Raport EBI 1/2021

Data: 28 stycznia 2021 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku Zarząd Ditix S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w 2021 roku: - raport kwartalny skonsolidowany i...