EBI 2020

Raport okresowy za II kw. 2020 r.

Data: 14 sierpnia 2020 Numer: EBI 15/2020 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2020 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do...

Raport EBI 14/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Zmiana nazwy oraz Statutu Spółki Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2020 roku przyjęło następujące zmiany w Statucie. Dotychczasowe brzmienie § 1...

Raport EBI 13/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej p. Ryszarda...

Raport EBI 12/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2020 roku.   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Raport EBI 11/2020

Data: 21 lipca 2020 Tytuł: Wprowadzenie zmian do projektów uchwał na WZA w dniu 11 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza.   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, działającego na...

Raport EBI 10/2020

Data: 14 lipca 2020 Tytuł: Zmiany Statutu Spółki proponowane na ZWZA zwołanym na 11 sierpnia 2020 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 11 sierpnia 2020 roku, zostaną poddane...

Raport EBI 09/2020

Data: 14 lipca 2020 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 11 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego...

Raport roczny za 2019 r.

Data: 26 czerwca 2020 Numer: EBI 08/2020 Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2019 rok Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2019 rok wraz z opinią biegłego. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1...

Raport EBI 7/2020

Data: 16 czerwca 2020 Tytuł: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii D do obrotu w ASO na rynku NewConnect Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 roku podpisał umowę o pełnienie przez...

Raport EBI 6/2020

Data: 22 maja 2020 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Decyzja o zmianie terminu spowodowana jest sytuacją wywołaną przez...

Raport okresowy za I kw. 2020 r.

Data: 15 maja 2020 Numer: EBI 05/2020 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za I kw. 2020 roku Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy FTI PROFIT S.A. za I kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1...

Raport EBI 3/2020

Data: 5 lutego 2020 Tytuł: Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, że w dniu 5 lutego 2020 roku została podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez spółkę allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa...

Raport EBI 1/2020

Data: 2 stycznia 2020 r. Tytuł: Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Zarząd FTI Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż z dniem dzisiejszym nastąpiło rozwiązanie umowy ze spółką Minos S.A. o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu...

Raport EBI 2/2020

Data: 10 stycznia 2020 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku: Raport kwartalny za IV kw. 2019 roku: 12 lutego 2020...