Raporty roczne

Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2023 r.

Data: 20 marca 2024 Numer EBI: 3/2024 i 4/2024 Tytuł: Raport roczny oraz skonsolidowanych raport roczny DITIX S.A. za 2023 rok. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny DITIX S.A. za 2023 rok wraz...

Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 r.

Data: 31 maja 2023 Numer EBI: 5/2023 i 6/2023 Tytuł: Raport roczny oraz skonsolidowanych raport roczny DITIX S.A. za 2022 rok. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny DITIX S.A. za 2022 rok wraz...

Raport roczny za 2021 r.

Data: 21 marca 2022 Numer EBI: 6/2022 Tytuł: Raport roczny DITIX S.A. za 2021 rok. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny DITIX S.A. za 2021 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3...

Raport roczny za 2020 r.

Data: 22 marca 2021 Numer: EBI 05/2021 Tytuł: Raport roczny DITIX S.A. za 2020 rok Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny DITIX S.A. za 2020 rok wraz z opinią biegłego. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do...

Raport roczny za 2019 r.

Data: 26 czerwca 2020 Numer: EBI 08/2020 Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2019 rok Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2019 rok wraz z opinią biegłego. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1...

Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r.

Data: 31 maja 2019 Numer: EBI 06/2019 Tytuł: Uzupełnienie raportu rocznego za 2018 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania rocznego za 2018 rok, które z przyczyn...

Raport roczny za 2018 r.

Data: 30 maja 2019 Numer: EBI 05/2019 Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2018 rok. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2018 rok. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do...

Raport roczny za 2017 r.

Data: 13 kwietnia 2018 Numer: EBI 04/2018 Tytuł: Raport roczny FTI PROFIT S.A. za 2017 rok. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny FTI PROFIT S.A. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego za...