Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2023 r.

Data: 20 marca 2024

Numer EBI: 3/2024 i 4/2024

Tytuł: Raport roczny oraz skonsolidowanych raport roczny DITIX S.A. za 2023 rok.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny DITIX S.A. za 2023 rok wraz z opiniami biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 oraz §5 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

https://newconnect.pl/ebi/files/157430-jednostkowy-raport-roczny-2023-1.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/157431-sprawozdanie-z-badania-ditix-s.a.2023.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/157428-skonsolidowany-raport-roczny-ditix-2023.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/157429-ssf-sprawozdanie-z-badania-grupa-ditix-s.a.2023.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu