Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 r.

Data: 31 maja 2023

Numer EBI: 5/2023 i 6/2023

Tytuł: Raport roczny oraz skonsolidowanych raport roczny DITIX S.A. za 2022 rok.

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny DITIX S.A. za 2022 rok wraz z opiniami biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 oraz §5 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

https://newconnect.pl/ebi/files/150469-sprawozdanie-finansowe-ditix-sa-2022-2.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/150470-sf-sprawozdanie-z-badania-ditix-s.a.2022-sig-10.26.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/150467-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-ditix-sa-2022.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/150468-ssf-sprawozdanie-z-badania-grupa-ditix-s.a.2022-sig-10.28.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu