ESPI 2023

Raport ESPI 9/2023

Data: 12 października 2023 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 12 października 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia...

Raport ESPI 8/2023

Data: 12 października 2023 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 12 października 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia...

Raport ESPI 7/2023

Data: 6 października 2023 Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 6 października 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia...

Raport ESPI 6/2023

Data: 6 października 2023 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 6 października 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bogdana Dzimiry -...

Raport ESPI 5/2023

Data: 25 września 2023 Tytuł: Aktualizacja informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2023 z dnia 6 marca 2023 r. w przedmiocie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych,...

Raport ESPI 4/2023

Data: 1 lipca 2023 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DITIX S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym...

Raport ESPI 3/2023

Data: 3 czerwca 2023 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał. DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego...

Raport ESPI 2/2023

Data: 8 marca 2023 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Ryszarda Wasilewskiego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Treść wymienionego...

Raport ESPI 1/2023

Data: 6 marca 2023 Tytuł: Przegląd opcji strategicznych DITIX S.A. Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie, _"Emitent"_, informuje, iż podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem będzie rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju...