ESPI 2023

Raport ESPI 3/2023

Data: 3 czerwca 2023 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał. DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego...

Raport ESPI 2/2023

Data: 8 marca 2023 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie DITIX S.A. Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Emitent otrzymał zawiadomienie od Pana Ryszarda Wasilewskiego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Treść wymienionego...

Raport ESPI 1/2023

Data: 6 marca 2023 Tytuł: Przegląd opcji strategicznych DITIX S.A. Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie, _"Emitent"_, informuje, iż podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem będzie rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju...