EBI 2024

Raport EBI 7/2024

Data: 1 czerwca 2024 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DITIX S.A. na 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania...

Raport EBI 5/2024

Data: 22 kwietnia 2024 Tytuł: Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024" Zarząd Ditix S.A. przekazuje do publicznej ‎wiadomości informacje o stosowaniu zasad ładu ‎korporacyjnego zawartych w Załączniku do...

Raport EBI 2/2024

Data: 3 stycznia 2024 Tytuł: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Zarząd Ditix S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku: raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 14 maja 2024 r. raport kwartalny za II...

Raport EBI 1/2024

Data: 3 stycznia 2024 Tytuł: Informacja dotycząca publikacji raportów okresowych Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, stosownie do zapisów art. 58 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 5 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu...