ESPI 2024

Raport ESPI 10/2024

Data: 1 czerwca 2024 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DITIX S.A. na 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania...

Raport ESPI 9/2024

Data: 20 maja 2024 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik...

Raport ESPI 8/2024

Data: 20 maja 2024 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik...

Raport ESPI 7/2024

Data: 12 kwietnia 2024 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 12 kwietnia 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi...

Raport ESPI 6/2024

Data: 9 kwietnia 2024 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi...

Raport ESPI 5/2024

Data: 9 kwietnia 2024 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Ditix S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi...

Raport ESPI 4/2024

Data: 9 kwietnia 2024 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9 kwietnia 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Treść wymienionego zawiadomienia stanowi...

Raport ESPI 3/2024

Data: 19 marca 2024 Tytuł: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 5/2023 Emitent informuje, że w dniu 19 marca 2024 roku podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki. W trakcie...

Raport ESPI 2/2024

Data: 18 marca 2024 Tytuł: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości udziałów Ditix Games sp. z o.o. na poziomie 590 tys. zł. Po dokonaniu odpisu...

Raport ESPI 1/2024

Data: 7 marca 2024 Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 6 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od Pana Dariusza Marciniaka. Treść wymienionego...