EBI 2023

Raport EBI 8/2023

Data: 1 lipca 2023 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku DITIX Spółka Akcyjna Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które...

Raport EBI 7/2023

Data: 3 czerwca 2023 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA DITIX S.A. na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał. DITIX Spółka Akcyjna Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego...

Raport EBI 3/2023

Data: 17 marca 2023 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem DITIX Spółka Akcyjna Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z firmą Projekty Finansowe, Audyt, Lidia Janiszewska-Wojdyła z siedzibą w Zakrzewie, wpisaną...

Raport EBI 1/2023

Data: 30 stycznia 2023 Tytuł: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki DHarmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023 DITIX Spółka AkcyjnaITIX Spółka Akcyjna Zarząd Ditix S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram...