Raport okresowy za III kw. 2020 r.

Data: 13 listopada 2020 r.

Numer: EBI 21/2020

Tytuł: Raport kwartalny DITIX S.A. za III kw. 2020 roku

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Załącznik:

126029-ditix-raport-okresowy-za-iii-kw-2020-r.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu

Wojciech Ryguła – Wiceprezes Zarządu