Raport okresowy za II kw. 2023 r.

Data: 11 sierpnia 2023 r.

Numer: EBI 9/2023

Tytuł: Raport kwartalny DITIX S.A. za II kw. 2023 roku

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku.

Załącznik:

https://newconnect.pl/ebi/files/153642-ditix-raport-okresowy-za-ii-kw-2023-r.pdf

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu