Raport okresowy za II kw. 2022 r.

Data: 12 sierpnia 2022 r.

Numer: EBI 17/2022

Tytuł: Raport kwartalny DITIX S.A. za II kw. 2022 roku

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku.

Załącznik:

Raport okresowy za II kw. 2022r.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu