Raport okresowy za I kw. 2024 r.

Data: 14 maja 2024 r.

Numer: EBI 6/2023

Tytuł: Raport kwartalny DITIX S.A. za I kw. 2024 roku

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2024 roku.

Załącznik:

https://newconnect.pl/ebi/files/158955-ditix-raport-1-kw.-2024r..pdf

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Dzimira – Prezes Zarządu