Raport ESPI 6/2020

Data: 11 marca 2020 r.

Tytuł: Korekta raportu 22/2019 – Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

 

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym nr 22/2019 – „Informacja o realizacji skupu akcji własnych” błędnie podana została liczba zakupionych akcji własnych w dniu 17 czerwca 2019 roku. Podano 2.850 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1599 złotych za 1 akcję. Natomiast winno być podane 3.800 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1599 złotych za 1 akcję.

Pozostałe informacje, w tym łączna liczba nabytych akcji zostały podane prawidłowo w tym raporcie, jak i w kolejnych raportach informujących o realizacji skupu akcji własnych.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu