Raport ESPI 4/2020

Data: 29 lutego 2020 r.

Tytuł: Informacja o realizacji skupu akcji własnych.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.
Liczba zakupionych akcji własnych Spółki na rynku NewConnect:
– w dniu 25 lutego 2020 roku 3 000 sztuk po średniej cenie nabycia 0,163 złotych za 1 akcję,
– w dniu 26 lutego 2020 roku 3 000 sztuk po średniej cenie nabycia 0,162 złotych za 1 akcję,
– w dniu 27 lutego 2020 roku 3 000 sztuk po średniej cenie nabycia 0,160 złotych za 1 akcję,
– w dniu 28 lutego 2020 roku 5 000 sztuk po średniej cenie nabycia 0,140 złotych za 1 akcję,
Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych wynosi 529 169 sztuk, co stanowi 3,53 % w kapitale zakładowym oraz 3,53 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Zarząd Spółki informuje, iż skup akcji własnych w okresie trwania okresu zamkniętego, rozpoczynającego się 30 dni przed publikacją raportu okresowego do daty jego publikacji zgodnie z harmonogramem terminów przekazywania raportów okresowych (opublikowanym w dniu dzisiejszym tj. 10.01.2012 r. raportem EBI nr 02/2020) i zgodnie z § 6 pkt 2. lit b_ Regulaminu skupu akcji własnych, pozostaje zawieszony.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu