Raport ESPI 25/2020

Data: 27 sierpnia 2020

Tytuł: Umowa na zakup pakietu wierzytelności

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze finansowym wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 0,7 mln złotych w liczbie 8,4 tys. sztuk.

Warunki umowy nabycia pakietu wierzytelności pieniężnych o charakterze masowym są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności. Szacowany czas windykacji wierzytelności z niniejszego portfela Zarząd Emitenta określa na około 2 lata.

Nabycie pakietu wierzytelności zostało sfinansowane ze środków własnych i stanowi kontynuację realizacji strategii Emitenta w obszarze nabywania pakietów wierzytelności masowych o charakterze finansowym.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu