Raport ESPI 24/2020

Data: 26 sierpnia 2020

Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze finansowym wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 0,7 mln złotych w liczbie 8,4 tys. sztuk.
Nabycie pakietu wierzytelności zostanie sfinansowane ze środków własnych Emitenta. Zawarcie przedmiotowej umowy cesji wierzytelności planowane jest w dniu 27 sierpnia 2020 r. Szacowany czas windykacji wierzytelności z niniejszego portfela Zarząd Emitenta określa na około 2 lata.
Wygranie przetargu stanowi kontynuację realizacji strategii Emitenta w obszarze nabywania pakietów wierzytelności masowych o charakterze finansowym.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu