Raport ESPI 23/2019

Data: 28 czerwca 2019

Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA FTI PROFIT S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Wojciech Ryguła
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.523.333
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.523.333
Udział głosów na tym WZA: 26,68%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 10,16%

2.Bogdan Dzimira
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.504.172
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.504.172
Udział głosów na tym WZA: 26,34%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 10,03%

3.Grzegorz Górski
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 870.195
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 870.195
Udział głosów na tym WZA: 15,24%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,80%

4.Ryszard Wasilewski
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 833.333
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 833.333
Udział głosów na tym WZA: 14,59%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,56%

5.FTI Capital sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 979.348
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 979.348
Udział głosów na tym WZA: 17,15%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,53%

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu