Raport ESPI 22/2020

Data: 11 sierpnia 2020

Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA FTI PROFIT S.A. w dniu 11 sierpnia 2020 roku

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 sierpnia 2020 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.FTI Capital sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1 812 681
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 812 681
Udział głosów na tym WZA: 30,38%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,08%
2.Bogdan Dzimira
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1 504 172
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 504 172
Udział głosów na tym WZA: 25,21%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 10,03%
3.Grzegorz Górski
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 879 712
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 879 712
Udział głosów na tym WZA: 14,74%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,86%
4.Wojciech Ryguła
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1 000 333
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 000 333
Udział głosów na tym WZA: 16,76%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,67%
5.Natalia Górska
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 650 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 650 000
Udział głosów na tym WZA: 10,89%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,33%

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu