Raport ESPI 19/2020

Data: 14 lipca 2020

Tytuł: Transakcja zrealizowana przez osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 lipca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od pana Wojciecha Ryguła – Prezesa Zarządu Emitenta.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Załączniki:

Zawiadomienie WR MAR19

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira  – Wiceprezes Zarządu