Raport ESPI 16/2019

Data: 25 kwietnia 2019

Tytuł: Wygranie przetargu na zakup pakietu wierzytelności.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wygrał przetarg na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze finansowym wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3,5 mln złotych w liczbie 26,5 tys. sztuk.
Nabycie pakietu wierzytelności zostanie sfinansowane ze środków własnych Emitenta. Zawarcie przedmiotowej umowy cesji wierzytelności nastąpi po ustaleniu terminu ze sprzedającym jednak nie później niż do dnia 17 maja 2018 r. Szacowany czas windykacji wierzytelności z niniejszego portfela Zarząd Emitenta określa na około 5 lat.
Wygranie przetargu na sprzedaż wierzytelności pieniężnych stanowi kontynuację realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności masowych o charakterze finansowym.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Łukasz Wasilewski – Prezes Zarządu
Wojciech Ryguła – Członek Zarządu