Raport ESPI 14/2020

Data: 30 czerwca 2020 r.

Tytuł: Transakcja zrealizowana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze FTI PROFIT S.A.

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od spółki FTI Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – podmiot blisko związany z Wiceprezesem Zarządu FTI PROFIT S.A. panem Bogdanem Dzimira.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Mar_FTI_Capital

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Ryguła – Prezes Zarządu